IRINOX - SYSTEM MultiFresh® - CHΜDZENIE I ZAMRA涉NIE

NOWATORSKI I BEZKONKURENCYJNY SYSTEM PRACY MULTI FRESH® - PREMIERA WRZESIE 2009Irinox - urz康zenia ch這dnicze

 

URZ.ZENIA - 4 GENERACJI

Firma Irinox od 20 lat skupia si na rzeczywistych potrzebach producentów 篡wno軼i oraz innowacyjnych rozwi您aniach, czego efektem s jedyne na 鈍iecie urz康zenia 4 generacji, kontroluj帷e i zachowuj帷e 鈍ie穎嗆 wyrobów.

W tej ca趾iem nowej gamie urz康ze, znajduj si wszystkie unikalne rozwi您ania technologiczne ch這dzenia i mro瞠nia 篡wno軼i, zmierzaj帷e do zachowania 鈍ie穎軼i wyrobów w jak najd逝窺zym okresie.

Irinox - MultiFresh - wielofunkcyjny system ch這dniczo - mro幡iczy dla gastronomii, przemys逝 spo篡wczego, cukierni, piekarni, lodziarni, wszystkich sektorów 篡wno軼i, gdzie liczy si 鈍ie穎嗆 i bezpiecze雟two produkowanej 篡wno軼i

zakres temperatur:
(+90°C (w rdzeniu) / +3°C) - SYSTEM CHΜDZEN
IA
(+90°C (w rdzeniu)/ -18°C) -
SYSTEM MRO浩NIA (system u篡wa temperatur do -50°C)

Sch豉dzanie lub g喚bokie mro瞠nie mo積a rozpocz望 od temp. +90°C w rdzeniu (na powierzchni 200-300°C) - dzi瘯i komputerowemu zarz康zaniu procesami u篡waj帷ymi temperatur od +20°C do -50°C

ZASTOSOWANIE:

Wielofunkcyjny system ch這dniczy i mro幡iczy dla Restauracji
stem ch這dniczy i mro幡iczy dla Piekarni
stem ch這dniczy i mro幡iczy dla Przemys逝 Spo篡wczego
     
stem ch這dniczy i mro幡iczy dla Lodziarni
stem ch這dniczy i mro幡iczy dla Cukierni
stem ch這dniczy i mro幡iczy dla sektora HORECA - catering
     

 

WY名IETLACZ W J佖YKU POLSKIM

 

 

SYSTEM MULTI FRESH® - LINIA MF
MULTI FRESH® MF jest wi璚ej ni systemem szybkiego ch這dzenia i mro瞠nia:
Jest osobistym asystentem, który 郵edzi ka盥y proces pracy oraz proponuje OPERACJE, które nale篡 wykona, aby uzyska najwy窺z jako嗆 i bezpiecze雟two sanitarne wykonywanych wyrobów.

Sch豉dzanie lub g喚bokie mro瞠nie mo積a rozpocz望 od temp. +90°C w rdzeniu (na powierzchni 200-300°C)
- dzi瘯i komputerowemu zarz康zaniu procesami u篡waj帷ymi temperatur od +20°C do -50°C

Tryb standardowy - 4 CYKLE
wybór mi璠zy 4 gotowymi cyklami (DELIKATNY do +3°C, DELIKATNY do -18°C, HARD do +3°C, HARD do -18°C) w zale積o軼i od tego, czy chcemy ch這dzi lub g喚boko zamra瘸, delikatne wyroby czy wyroby o du瞠j g瘰to軼i.
Podstawow cech systemu jest wy窺za produktywno嗆 o lepszych parametrach.
Multi Fresh® skupia si równie na skomplikowanych procesach roboczych wszystkich pojedynczych rodzajów wyrobów.
Tryb dynamiczny
W trybie dynamicznym mamy mo磧iwo嗆 wyboru cyklu z obszernych i ró積orodnych gotowych cyklów po鈍i璚onych sektorowi spo篡wczemu. System jest zaprogramowany dla wszystkich sektorów bran篡 spo篡wczej: cukiernia, lodziarnia, piekarnia, gastronomia. Programy s elastyczne i 豉twe w u篡ciu. Wystarczy wybra rodzaj wyrobu oraz sposób ch這dzenia i nacisn望 start np. mi瘰o, ryby, warzywa, makaron, croissanty, musy cukiernicze, kremy cukiernicze, lody, chleb i wiele innych wyrobów. System MultiFresh® b璠zie nieustannie dostosowywa temperatury oraz si喚 nawiewu optymalnie dla wybranego produktu.Cykle szybkiego ch這dzenia i g喚bokiego mro瞠nia s delikatne i precyzyjne, nie wysuszaj wyrobów, gwarantuj帷 utrzymanie najwy窺zej jako軼i wyrobów.Tryb dynamiczny posiada dodatkowo 99 programów do zapisu w豉snych cyklów.
Tryb indywidualny Multi Fresh® - w豉sne programy
Tworzenie zbioru w豉snych receptur ad hoc, zapami皻ywanie cyklów personalizowanych dla wykonywanych wyrobów. Nadawanie nazw cyklów, wybór temperatury i pr璠ko軼i przep造wu powietrza, temperatury ko鎍owej w rdzeniu wyrobu, a tak瞠 czas trwania cyklu. W ka盥ej chwili mo積a odwo豉 si do zapisanego cyklu i powtórnie wykona prac wed逝g zapisanych parametrów.
Tryb kontrolowanego rozmra瘸nia (modele MF PLUS): innowacj Multi Fresh® jest cykl szybkiego rozmra瘸nia, który wykorzystuje odpowiedni kombinacj ciep貫j temperatury i w豉軼iwego nawiewu, aby doprowadzi wyrób zamro穎ny do oczekiwanej temperaturyj, bez uszkodzenia struktury. W ten sposób zachowujemy wszystkie w豉軼iwo軼i organoleptyczne 篡wno軼i.

Wydajno嗆 w kg na cykl jest zagwarantowana zarówno podczas ch這dzenia (+90°C / +3°C), jak i g喚bokiego mro瞠nia (+90°C/-18°C)
Tryb kontrolowanego naturalnego rozrostu (modele MF PLUS): System kontrolowanego naturalnego rozrostu to najwy窺zy stopie ewolucji garowników. Zosta stworzony z my郵 o cukierniach, piekarniach lub restauracjach, które chc wprowadzi w豉sne 鈍ie瞠 pieczywo lub ciasta dro盥穎we, bez konieczno軼i pracy w nocy i skomplikowanych procesów produkcyjnych. System ten jest odpowiednikiem du篡ch komór kontrolowanego naturalnego rozrostu DaySystem® firmy Irinox w mniejszych urz康zeniach. Cykl ten kontroluje nie tylko temperatur i czas rozrostu, ale równie poziom wilgotno軼i. Proces ten polega na magazynowaniu i kontrolowaniu naturalnego rozrostu 鈍ie篡ch lub zamro穎nych wyrobów i opó幡ianiu do 72 godzin. Zadaniem jest równie utrzymanie wyro郾i皻ego wyrobu do 4 godzin w stanie gotowym do upieczenia.

Tryb ten pozwala na przygotowanie wyrobu do pieczenia w okre郵onym czasie.


SYSTEM MULTI FRESH® - LINIA EF
System ch這dzenia i g喚bokiego mro瞠nia - szokowniki, ch這dnie uderzeniowe, sch豉dzarko-zamra瘸rki szokowe

Tryb standardowy
- 4 CYKLE
wybór mi璠zy 4 cyklami w zale積o軼i od tego, czy chcemy ch這dzi lub g喚boko zamra瘸, delikatne wyroby czy wyroby o du瞠j g瘰to軼i.

Ka盥y cykl posiada odpowiedni kombinacj temperatury oraz si造 nawiewu, dzi瘯i czemu jest w stanie g喚boko sch這dzi lub zmrozi 篡wno嗆 z odpowiedni intensywno軼i, nie naruszaj帷 struktury produktów.

Cykl ch這dzenia DELIKATNY do +3°C - ch這dzenie mo積a rozpocz望 od temp. +90°C w rdzeniu (na powierzchni 200-300°C)
proces polegaj帷y na szybkim ch這dzeniu delikatnej 篡wno軼i, odpowiedni jest do warzyw, ryb, 鄉ietany itd.

Cykl ch這dzenia HARD do +3°C - ch這dzenie mo積a rozpocz望 od temp. +90°C w rdzeniu (na powierzchni 200-300°C)
proces polegaj帷y na szybkim i intensywnym ch這dzeniu wyrobów o du瞠j g瘰to軼i, odpowiedni do du篡ch kawa趾ów mi瘰a lub grubych ciast, itd.

Cykl zamra瘸nia DELIKATNY do -18°C - mro瞠nie mo積a rozpocz望 od temp. +90°C w rdzeniu (na powierzchni 200-300°C)
proces polegaj帷y na b造skawicznym, a zarazem delikatnym mro瞠niu 篡wno軼i, przeznaczony do szybkiego zamra瘸nia 篡wno軼i delikatnej np. ryb, musów, 鈍ie篡ch makaronów, itp..

Cykl zamra瘸nia HARD do -18°C - mro瞠nie mo積a rozpocz望 od temp. +90°C w rdzeniu (na powierzchni 200-300°C)
proces polegaj帷y na b造skawicznym mro瞠niu produktów o du瞠j g瘰to軼i, dzi瘯i zaawansowanej technologii struktura produktów pod wp造wem ch這du nie ulega zmianie.

Wydajno嗆 w kg na cykl jest zagwarantowana zarówno podczas ch這dzenia (+90°C / +3°C), jak i g喚bokiego mro瞠nia (+90°C/-18°C)


 

MULTI FRESH® - CHARAKTERYSTYKA I INNOWACJE

 

WYDAJNO汎
Wydajno嗆 MultiFresh® wzros豉 o 30-40% w porównaniu z poprzednimi modelami. Ch這dzenie wyrobów jest jeszcze szybsze dla utrzymania doskona貫j jako軼i i efektywnego wykorzystania urz康zenia, nawet przy pe軟ym obci捫eniu. Nawet w wysokich temperaturach otoczenia (+42°C) Multi Fresh® zapewnia wysok wydajno嗆.

Oszcz璠no嗆 energii - ZIELONA FILOZOFIA
Wzrost wydajno軼i urz康zenia o 30-40% zmniejsza zapotrzebowanie na energi elektryczn czego efektem s znaczne oszcz璠no軼i. Tylko z Multi Fresh ® ch這dzenie lub mro瞠nie produktów odbywa si w rekordowym czasie, dzi瘯i mocy nowych agregatów i wewn皻rznych wentylatorów o niskim zu篡ciu energii. Multi Fresh® zosta ca趾owicie zaprojektowany w sposób przyjazny dla 鈔odowiska, z doborem zaawansowanych materiaów i komponentów, maj帷ych niewielki wp造w na zanieczyszczenie 鈔odowiska.

MULTI RACK® - MULTI STELA
Regulowany, opatentowany stela Multi Rack® umo磧iwia umieszczenie w ka盥ym modelu, dwukrotnie wi瘯szej ilo軼i blach, w zale積o軼i od wielko軼i produkcji. Odleg這嗆 mi璠zy blachami lub pojemnikami GN mo積a z 豉two軼i regulowa, pozwalaj帷 na lepsz dystrybucj powietrza i jednolit temperatur na wszystkich poziomach. Ka盥y mo瞠 wybra, z jakim rodzajem blach czy pojemników b璠zie pracowa w danym momencie (GN lub blachy 600x400mm)

MULTI SENSOR ®
Nowa sonda rdzeniowa Multi Sensor® (5 czujników pomiaru temperatury) automatycznie odczytuje temperatur w rdzeniu produktów, uniemo磧iwiaj帷 zamro瞠nie wierzchniej warstwy, niezale積ie od umiejscowienia w produkcie. Nowy sto磬owy kszta速 i u篡te materia造 dla 豉twego wyjmowania z wyrobów nawet zamro穎nych, bez konieczno軼i podgrzewania sondy (sondy zwyk貫) gdzie istnieje ryzyko przegrzania i uszkodzenia struktury 篡wno軼i. Sonda Multi Sensor ® gwarantuje maksymaln kontrol temperatury w ró積ych fazach produkcji wyrobów.

SANIGEN ® - Technologia Bioxigen
Opatentowany system sanityzacji Sanigen ® spe軟ia najwy窺ze wymogi sanitarne. Jest bezpieczny dla ludzi i 篡wno軼i (bez promieni UV). System ten gwarantuje bezpiecze雟two sanitarne, neutralizuj帷 99% bakterii, np. E.Coli, Salmonella, Listeria (w tym takie, które s oporne na promienie UV).
System Sanigen® bazuj帷 na jonizacji powietrza, sterylizuje ka盥e miejsce wewn徠rz komory sprawiaj帷, 瞠 wyroby s ca趾owicie wolne od ska瞠nia bakteryjnego (równie wyroby uprzednio ska穎ne przed w這瞠niem do komory). System ten neutralizuje i blokuje wymian zapachów i aromatów pomi璠zy innymi produktami spo篡wczymi. Sanigen® zapewnia zdrowy, 鈍ie篡 obieg powietrza oraz przed逝瘸 trwa這嗆 przechowywanych wyrobów.

System Sanigen® pracuje nieprzerwanie (równie wtedy, gdy urz康zenie nie pracuje).
System mo瞠 by stosowany do sterylizacji narz璠zi pracy.

AGREGATY
Nowe, kompaktowe agregaty ch這dnicze Multi Fresh® wykonane s z nowoczesnych elementów, posiadaj帷e doskona造 system kontroli, 豉twy dost瘼 oraz zwart obudow. Mo積a równie umie軼i agregat na zewn徠rz, znacznie obni瘸j帷 poziom emitowanego ha豉su wewn徠rz i na zewn徠rz. Wewn徠rz pomieszcze mo積a agregaty dodatkowo wyciszy.

 

 

SYSTEM MULTIFRESH ® - to wi璚ej ni ch這dnie i zamra瘸rki uderzeniowe - TO NOWY SYSTEM PRACY

Urz康zenia ch這dniczo - mro幡icze 4 generacji z systemem kontroli i zachowania 鈍ie穎軼i
MULTIFRESH ® wykorzystywane s w cukierniach, piekarniach, lodziarniach, przemy郵e spo篡wczym
i gastronomii.

S niezast徙ionymi urz康zeniami dla cukierników, piekarzy, lodziarzy oraz kucharzy, zapewniaj帷ymi lepsz organizacj pracy i gwarancj, 瞠 wszystkie wyroby b璠 zawsze 鈍ie瞠, zdrowe i naturalne.


W urz康zeniach Irinox wykorzystany jest bardzo szybki system ch這dz帷y, który odbiera ciep這 zgromadzone wewn徠rz produktów zapewniaj帷 im naturalny aromat i smak, nie niszcz帷 struktury produktów. Jest to mo磧iwe dzi瘯i tworzeniu si w zamra瘸nym produkcie mikrokrysztaów, które powoduj, 瞠 wyroby nie trac p造nów w procesie rozmra瘸nia, co ma miejsce podczas mro瞠nia tradycyjnego, nawet metod szokow (tworz si makrokryszta造).

Dzi瘯i niepowtarzalnemu systemowi ch這dzenia i wentylacji, w zale積o軼i od przeznaczenia surowców, produktów i wyrobów surowych, b康 pieczonych mo積a wybra urz康zenia z linii MultiFresh® MF lub linii EF. Linia EF posiada tryb standardowy z czterema cyklami, natomiast linia MF posiada tryb standardowy z czterema cyklami, tryb dynamiczny, tryb indywidualny (personalizowany) oraz tryb szybkiego rozmra瘸nia.


Szybkie Ch這dzenie - 2 cykle: Delikatny i Hard - proces trwaj帷y maksymalnie 90 minut, który polega na szybkim ch這dzeniu produktów maj帷ych temperatur +90°C w rdzeniu (na powierzchni 200-230°C) do temperatury +3°C.
Cykl ten pozwala na konserwacj produktów, a 6 dni w temp. 0 /+ 2 ° C.

Szybkie mro瞠nie (g喚bokie mro瞠nie) - 2 cykle: Delikatny i Hard - proces trwaj帷y maksymalnie 90 minut, który polega na szybkim, g喚bokim mro瞠niu surowych lub pieczonych (gotowanych) produktów maj帷ych temperatur +90°C w rdzeniu (na powierzchni 200-230°C) do temperatury -18°C. Cykl ten pozwala na konserwacj produktów przez kilka miesi璚y w temp. -20°C.

MultiFresh® firmy Irinox jest osobistym asystentem, który kieruje, doradza i pomaga w organizacji pracy, czyni帷 j 豉twiejsz i szybsz, gwarantuj帷 zawsze maksymaln jako嗆, 鈍ie穎嗆 i bezpiecze雟two sanitarne wytwarzanych wyrobów.


Dzi瘯i systemowi MultiFresh® firmy Irinox jeste鄉y gotowi na obs逝g wielu niespodziewanych klientów, zat這czonych jadalni czy te sprzeda wyrobów bez obawy, 瞠 zabraknie nam produktów.

Zalety Systemu MULTIFRESH® w którego sk豉d wchodz m.in. ch這dnie i zamra瘸rki uderzeniowe

- wysoka jako嗆 oferowanych wyrobów
Unikalna technologia MultiFresh®, pozwala utrzyma wyj徠kow jako嗆 wyrobów, zapobiegaj帷 odwodnieniu produktów, a tym samym zanieczyszczeniu jedzenia bakteriami. Po procesie szybkiego ch這dzenia urz康zenia te pozwalaj utrzymywa przez wiele dni niezmieniony i 鈍ie篡 smak potraw lub produktów.

- oszcz璠no嗆 czasu
System MultiFresh® firmy Irinox do szybkiego ch這dzenia i zamra瘸nia, pozwala utrzyma jedzenie (wyroby) w doskona造ch warunkach, dla d逝窺zego czasu przechowywania (鈔ednio 5 - 7 dni dla 鈍ie篡ch produktów i 4 - 6 miesi璚y dla g喚boko mro穎nych produktów). Oszcz璠no嗆 czasu 30% - 50%

- lepsza organizacja
Lunch, obiad, sobota, niedziela, nagli klienci albo bankiety dla stu osób. Jak cz瘰to Pa雟two spotkali軼ie si z tym problemem?
Teraz z Systemem MultiFresh® ka盥y rodzaj potrawy lub cz窷 wyrobów mo瞠 zosta 豉two przygotowana z góry, stosuj帷 system MultiFresh® z szybkim ch這dzeniem lub g喚bokim mro瞠niem w zale積o軼i od Pa雟twa potrzeb.

- mniejszy ubytek wagi produktów
Podczas tradycyjnego mro瞠nia czy ch這dzenia gor帷ych wyrobów, ubytek wagi si璕a (鈔ednio 6 - 8%) na skutek wysychania (parowania) wyrobów, które pozbawiane s tym samym ich naturalnej wilgoci, aromatu i smaku. Ch這dnie i zamra瘸rki uderzeniowe wchodz帷e w sk豉d systemu MultiFresh® zmniejszaj odparowanie 2-3%, otrzymuj帷 przeci皻ne oszcz璠no軼i
5-7% z ca趾owitej wagi.

U篡waj帷 szokowników systemu MultiFresh®, produkty nie trac p造nów w procesie rozmra瘸nia poniewa w produkcie tworz si mikrokryszta造, a przy mro瞠niu tradycyjnym powstaj makrokryszta造 niszcz帷e struktur produktu.

- mniej odrzucanych produktów
Z jak wielu wykwintnych wyrobów musimy zrezygnowa, tylko dlatego, 瞠 niektóre surowce szybko si psuj (np. 鈍ie瞠 maliny).
Szybkie ch這dzenie w ch這dniach uderzeniowych, powoduje d逝g trwa這嗆 produktów. Liczba odrzuconych produktów (surowców), dzi瘯i systemowi MultiFresh® firmy Irinox zmniejsza si a do 75%.

- du篡 wybór produktów
Skromne menu, jest cz瘰to ograniczone do zasobów i mo磧iwo軼i naszej kuchni i personelu.
Dzi瘯i systemowi MultiFresh® mog Pa雟two pozwoli sobie na rozmaito嗆 potraw, planuj帷 biznes i oferuj帷 klientom maksymaln ilo嗆 wyrobów, nawet bez osoby, która przygotowuje posi趾i ka盥ego dnia.

- oszcz璠ne zakupy
Du瞠 oszcz璠no軼i staj si mo磧iwe dzi瘯i kupowaniu du篡ch ilo軼i surowców, w czasie gdy s najta雟ze. Produkty surowe lub gotowane, pieczone mog zosta sch這dzone lub g喚boko zmro穎ne i przechowywane w odpowiedniej temperaturze, a nast瘼nie u篡te w dogodnym dla nas czasie. Gwarantuje to ci庵這嗆 sprzeda篡 wyrobów, bez konieczno軼i przepraszania klientów, 瞠 zabrak這 nam wyrobów.

- bezpiecze雟two, higiena i wysoka jako嗆 wyrobów
HACCP oraz okre郵one prawa oraz wymagania profesjonalistów obecnie nakazuj zachowanie wysokiego poziomu higieny.
Szybkoch這dz帷e lub szybkomro膨ce urz康zenia MultiFresh® firmy Irinox s najpewniejsz drog, by doda do niezaprzeczonej jako軼i Pa雟twa produktów gwarancj kompletnego bezpiecze雟twa.
Ch這dnie i zamra瘸rki uderzeniowe redukuj do minimum gro嬌 zanieczyszczenia produktów bakteriami, co zdarza si w kuchni podczas tradycyjnego procesu ch這dz帷ego i rozmra瘸nia w temperaturze pokojowej.

Irinox


MATERIAΧ INFORMACYJNE DO POBRANIA

STARSZE MODELE HC zast瘼uj modele MF
STARSZE MODELE ASP zast瘼uj modele EF
STARSZE MODELE CP zast瘼uj modele CP Multi

Irinox system dla piekarni pdf pobierz (1,19 MB)
Irinox - piekarnia pdf pobierz (972 KB)
Irinox - HC pdf pobierz (1,13 MB)
Irinox - czekolada pdf pobierz (275 KB)
Irinox - lodziarnia pdf pobierz (376 KB)
Irinox - cukiernia pdf pobierz (794 KB)
Irinox - dynamiczny system zachowania 鈍ie穎軼i pdf pobierz (353 KB)

 

MF 25.1
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
25 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
4 (GN1/1)
5 (GN1/1)
8 (GN1/1)
4 (600x400mm)
5 (600x400mm)
8 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

790 mm
771 mm
870 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
1,2 kW
6,5 A
230V - 50Hz (1N + PE)
 

 

MF 25.1 PLUS
w standardzie Sanigen® (system sanityzacji) + system kontrolowanego naturalnego rozrostu + system kontrolowanego rozmra瘸nia
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego z systemem kontrolowanego rozmra瘸nia, systemem kontrolowanego naturalnego rozrostu i systemem sanityzacji w standardzie
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
25 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
4 (GN1/1)
5 (GN1/1)
8 (GN1/1)
4 (600x400mm)
5 (600x400mm)
8 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

790 mm
771 mm
870 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
1,2 kW
6,5 A
230V - 50Hz (1N + PE)
 

 

MF 30.2
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
30 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
4 (GN2/1) - 8 (GN1/1)
5 (GN2/1) - 10 (GN1/1)
8 (GN2/1) - 16 (GN1/1)
4 (600x400mm)
5 (600x400mm)
8 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

870 mm
902 mm
870 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
1,6 kW
7,1 A
230V - 50Hz (1N + PE)
- blachy (60x40 cm) powinny by po這穎ne na pó趾ach 53x65 cm
 

 

MF 30.2 PLUS
w standardzie Sanigen® (system sanityzacji) + system kontrolowanego naturalnego rozrostu + system kontrolowanego rozmra瘸nia
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego z systemem kontrolowanego rozmra瘸nia, systemem kontrolowanego naturalnego rozrostu i systemem sanityzacji w standardzie
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
30 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
4 (GN2/1) - 8 (GN1/1)
5 (GN2/1) - 10 (GN1/1)
8 (GN2/1) - 16 (GN1/1)
4 (600x400mm)
5 (600x400mm)
8 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

870 mm
902 mm
870 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
1,6 kW
7,1 A
230V - 50Hz (1N + PE)
- blachy (60x40 cm) powinny by po這穎ne na pó趾ach 53x65 cm
 

 

MF 45.1
WYDAJNO汎 NA CYKL  
Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
45 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
9 (GN1/1)
12 (GN1/1)
18 (GN1/1)
9 (600x400mm)
12 (600x400mm)
18 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

790 mm
962 mm
1595 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
3,6 kW
5,6 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 45.1 PLUS
w standardzie Sanigen® (system sanityzacji) + system kontrolowanego naturalnego rozrostu + system kontrolowanego rozmra瘸nia
WYDAJNO汎 NA CYKL  
Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego z systemem kontrolowanego rozmra瘸nia, systemem kontrolowanego naturalnego rozrostu i systemem sanityzacji w standardzie
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
45 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
9 (GN1/1)
12 (GN1/1)
18 (GN1/1)
9 (600x400mm)
12 (600x400mm)
18 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

790 mm
962 mm
1595 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
3,6 kW
5,6 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 70.1
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
70 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
13 (GN1/1)
18 (GN1/1)
27 (GN1/1)
13 (600x400mm)
18 (600x400mm)
27 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

790 mm
962 mm
1970 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
5,3 kW
10,8 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 70.1 PLUS
w standardzie Sanigen® (system sanityzacji) + system kontrolowanego naturalnego rozrostu + system kontrolowanego rozmra瘸nia
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego z systemem kontrolowanego rozmra瘸nia, systemem kontrolowanego naturalnego rozrostu i systemem sanityzacji w standardzie
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
70 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
13 (GN1/1)
18 (GN1/1)
27 (GN1/1)
13 (600x400mm)
18 (600x400mm)
27 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

790 mm
962 mm
1970 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
5,3 kW
10,8 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 70.2
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
70 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
9 (GN2/1)
12 (GN2/1)
18 (GN2/1)
9 (600x400mm)
12 (600x400mm)
18 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

870 mm
1092 mm
1595 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
5,2 kW
10,6 A
400V - 50Hz (3N + PE)
- blachy (60x40 cm) powinny by po這穎ne na pó趾ach 53x65 cm
 

 

MF 70.2 PLUS
w standardzie Sanigen® (system sanityzacji) + system kontrolowanego naturalnego rozrostu + system kontrolowanego rozmra瘸nia
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego z systemem kontrolowanego rozmra瘸nia, systemem kontrolowanego naturalnego rozrostu i systemem sanityzacji w standardzie
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
70 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
9 (GN2/1)
12 (GN2/1)
18 (GN2/1)
9 (600x400mm)
12 (600x400mm)
18 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

870 mm
1092 mm
1595 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
5,2 kW
10,6 A
400V - 50Hz (3N + PE)
- blachy (60x40 cm) powinny by po這穎ne na pó趾ach 53x65 cm
 

 

MF 85.2
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
85 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
13 (GN2/1)
18 (GN2/1)
27 (GN2/1)
13 (600x400mm)
18 (600x400mm)
27 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

870 mm
1092 mm
1970 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
6,2 kW
13,5 A
400V - 50Hz (3N + PE)
- blachy (60x40 cm) powinny by po這穎ne na pó趾ach 53x65 cm
 

 

MF 85.2 PLUS
w standardzie Sanigen® (system sanityzacji) + system kontrolowanego naturalnego rozrostu + system kontrolowanego rozmra瘸nia
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego z systemem kontrolowanego rozmra瘸nia, systemem kontrolowanego naturalnego rozrostu i systemem sanityzacji w standardzie
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
85 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
13 (GN2/1)
18 (GN2/1)
27 (GN2/1)
13 (600x400mm)
18 (600x400mm)
27 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

870 mm
1092 mm
1970 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
6,2 kW
13,5 A
400V - 50Hz (3N + PE)
a - blachy (60x40 cm) powinny by po這穎ne na pó趾ach 53x65 cm
 

 

MF 100.1
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
100 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN1/1)
1 x 20 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1210 mm
1115 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
1,1 kW
2,5 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1237 mm
782 mm
1390 mm
270 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
8,2 kW
15,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 100.1C - zamra瘸nie specjalne
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
100 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN1/1)
1 x 20 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1210 mm
1115 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
1,1 kW
2,5 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1237 mm
1032 mm
1670 mm
360 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
11,4 kW
22 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 100.1ST - przystosowane do wózków za豉dowczych pieców konwekcyjno - parowych: Convotherm, Franke, Eloma, Hounö, MKN, Hobart, Lainox, Rational, Electrolux i inne.
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
100 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN1/1)
1 x 20 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1210 mm
1115 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
1,1 kW
2,5 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1237 mm
782 mm
1390 mm
270 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
8,2 kW
15,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 130.2
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
130 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN2/1)
1 x 40 (GN1/1)
1 x 20 (600x800mm)
1 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1500 mm
1275 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
1,1 kW
2,5 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1237 mm
1032 mm
1670 mm
360 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
11,4 kW
22 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 130.2C - zamra瘸nie specjalne
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
130 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN2/1)
1 x 40 (GN1/1)
1 x 20 (600x800mm)
1 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1500 mm
1275 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
1,1 kW
2,5 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1237 mm
1032 mm
1670 mm
360 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
13,8 kW
25,9 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 180.2
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
180 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN2/1)
1 x 40 (GN1/1)
1 x 20 (600x800mm)
1 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1600 mm
1425 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
2,2 kW
4,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1237 mm
1032 mm
1670 mm
360 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
13,8 kW
25,9 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 180.2C - zamra瘸nie specjalne
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
180 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN2/1)
1 x 40 (GN1/1)
1 x 20 (600x800mm)
1 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1600 mm
1425 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
2,2 kW
4,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1237 mm
1032 mm
1743 mm
400 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
17,2 kW
35,8 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

MF 180.2ST - przystosowane do wózków za豉dowczych pieców konwekcyjno - parowych: Convotherm, Franke, Eloma, Hounö, MKN, Hobart, Lainox, Rational, Electrolux i inne.
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
180 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN2/1)
1 x 40 (GN1/1)
1 x 20 (600x800mm)
1 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1600 mm
1425 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
2,2 kW
4,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1237 mm
1032 mm
1670 mm
360 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
13,8 kW
25,9 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 250.2
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
250 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN2/1)
1 x 40 (GN1/1)
1 x 20 (600x800mm)
1 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1600 mm
1425 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
2,2 kW
4,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1237 mm
1032 mm
1743 mm
400 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
17,2 kW
35,6 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 250.2C - zamra瘸nie specjalne
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
250 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN2/1)
1 x 40 (GN1/1)
1 x 20 (600x800mm)
1 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1600 mm
1425 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
2,2 kW
4,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1237 mm
782 mm
1202 mm
360 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
19,9 kW
42,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
skraplacza zew.
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1803 mm
1272 mm
1335 mm
172 kg
DANE ELEKTRYCZNE
skraplacza zew.
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
-
-
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 300.2
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
300 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN2/1)
1 x 40 (GN1/1)
1 x 20 (600x800mm)
1 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1880 mm
1625 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
3,2 kW
5,4 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1237 mm
782 mm
1202 mm
360 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
19,9 kW
42,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
skraplacza zew.
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1803 mm
1272 mm
1335 mm
172 kg
DANE ELEKTRYCZNE
skraplacza zew.
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
19,9 kW
42,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 300.2C - zamra瘸nie specjalne
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
300 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
1 x 20 (GN2/1)
1 x 40 (GN1/1)
1 x 20 (600x800mm)
1 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1880 mm
1625 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
3,2 kW
5,4 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1437 mm
1132 mm
1482 mm
360 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
25,9 kW
48,8 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
skraplacza zew.
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
2425 mm
1098 mm
1020 mm
177 kg
DANE ELEKTRYCZNE
skraplacza zew.
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
-
-
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 350.2 2T - 2 wózki
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
350 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
2 x 20 (GN2/1)
2 x 40 (GN1/1)
2 x 20 (600x800mm)
2 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1600 mm
2625 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
4,3 kW
8,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1437 mm
1132 mm
1482 mm
360 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
25,9 kW
48,8 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
skraplacza zew.
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
2425 mm
1098 mm
1020 mm
177 kg
DANE ELEKTRYCZNE
skraplacza zew.
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
-
-
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 500.2 2T - 2 wózki
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
500 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
2 x 20 (GN2/1)
2 x 40 (GN1/1)
2 x 20 (600x800mm)
2 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1600 mm
2625 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
4,3 kW
8,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1437 mm
1132 mm
1482 mm
360 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
39,8 kW
68,4 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
skraplacza zew.
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
2425 mm
1098 mm
1020 mm
205 kg
DANE ELEKTRYCZNE
skraplacza zew.
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
-
-
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 500.2 3T - 3 wózki
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
500 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
3 x 20 (GN2/1)
3 x 40 (GN1/1)
3 x 20 (600x800mm)
3 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1600 mm
3825 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
6,4 kW
12,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
1437 mm
1132 mm
1482 mm
360 kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
39,8 kW
68,4 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
skraplacza zew.
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
2425 mm
1098 mm
1020 mm
205 kg
DANE ELEKTRYCZNE
skraplacza zew.
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
-
-
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

MF 750.2 3T - 3 wózki
WYDAJNO汎 NA CYKL   Wielofunkcyjny system ch這dniczy MULTI FRESH - szokówki, ch這dziarki uderzeniowe, zamra瘸rki uderzeniowe, ch這dnie i mro幡ie do ch這dzenia uderzeniowego
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
750 kg
POJEMNO汎
(ilo嗆 wózków)
GASTRONOMIA CUKIERNIA
max wymiary:
szer. 1050 x g. 1050 mm
3 x 20 (GN2/1)
3 x 40 (GN1/1)
3 x 20 (600x800mm)
3 x 40 (600x400mm)
WYMIARY
komory ch這dniczej
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

1600 mm
3825 mm
2150 mm

DANE ELEKTRYCZNE
komory ch這dniczej
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
6,4 kW
12,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
agregatu
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
2140 mm
1160 mm
1485 mm
- kg
DANE ELEKTRYCZNE
agregatu
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
59,5 kW
105,6 A
400V - 50Hz (3N + PE)
WYMIARY
skraplacza zew.
 
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆
waga
4756 mm
1335 mm
1272 mm
497 kg
DANE ELEKTRYCZNE
skraplacza zew.
 
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
-
-
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

EF 10.1
WYDAJNO汎 NA CYKL   Szokówki i ch這dnie uderzeniowe
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
10 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE
blachy H 65 mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
3 (GN1/1)
3 (GN1/1)
3 (GN1/1)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

535 mm
655 mm
760 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
0,97 kW
5 A
230V - 50Hz (1N + PE)
 

 

EF 20.1
WYDAJNO汎 NA CYKL   Szokowniki, szybkosch豉dzarki, szybkozamra瘸rki
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
20 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
4 (GN1/1)
5 (GN1/1)
8 (GN1/1)
4 (600x400mm)
5 (600x400mm)
8 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

790 mm
771 mm
870 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
1,2 kW
6,3 A
230V - 50Hz (1N + PE)
 

 

EF 30.1
WYDAJNO汎 NA CYKL   Mro幡ie uderzeniowe, ch這dnie uderzeniowe
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
30 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
9 (GN1/1)
12 (GN1/1)
18 (GN1/1)
9 (600x400mm)
12 (600x400mm)
18 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

790 mm
962 mm
1595 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
2,9 kW
5,2 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

EF 45.1
WYDAJNO汎 NA CYKL   Szokowniki, sch豉dzarki, hartowniki
(z 90°C do +3°C)
(z 90°C do -18°C)
45 kg
POJEMNO汎 - ilo嗆 blach GASTRONOMICZNE* CUKIERNICZE**
blachy H 65* / 60** mm
blachy H 40 mm
blachy H 20 mm
13 (GN1/1)
18 (GN1/1)
27 (GN1/1)
13 (600x400mm)
18 (600x400mm)
27 (600x400mm)
WYMIARY  
szeroko嗆
g喚boko嗆
wysoko嗆

790 mm
962 mm
1970 mm

DANE ELEKTRYCZNE  
maksymalny pobór mocy
maksymalny pobór pr康u
napi璚ie
3,7 kW
5,6 A
400V - 50Hz (3N + PE)
 

 

 


ZAPRASZAMY RÓWNIE DO ZAPOZNANIA SI Z INFORMACJAMI DOTYCZ。YMI:

Konserwatory, szokowniki, przechowalniki, szafy ch這dnicze, szafy mro幡icze, przechowalniki

 

  Komory rozrostu

KOMORY NATURALNEGO ROZROSTU - KOMORY GAROWNICZE

Day System® - technologia, która wykorzystuje naturaln powoln fermentacj, przez tworzenie mikroklimatu dostosowanego do rozrostu ka盥ego rodzaju pieczywa.
Day System
® - to najwy窺zy stopie ewolucji komór garowniczych (garowników)

 

 

 

 

powrót powrót